Tarieven bij Aquavit Lelystad

Vereniging contributie:
Contributie €57,00 per kwartaal (Bij jeugdleden <18 jaar wordt 1 ouder
(incl. NOB) automatisch zwembad lid, geen extra kosten)
€42,00 per kwartaal voor elk volgend gezinslid.

Zwembad lid
€50,00 per jaar (excl. NOB).

Opleiding kosten
Standaardopleidingen

  • 1*opleiding €125,00
  • 2*opleiding €110,00
  • 3*opleiding €110,00

Specialiteiten
Diverse specialiteiten vanaf €50,00
(o.a. Wrakduiken, Zoeken en Bergen, IJsduiken, etc.)

Basisreglementen
Contributie dient overeenkomstig het huishoudelijk reglement bij vooruitbetaling te geschieden.
Opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk bij het Bestuur te gebeuren. Opzegtermijn 1 maand.
Deelname aan alle clubactiviteiten geschiedt op eigen risico, de vereniging is in geen geval aansprakelijk voor eventuele zaak-en/of letselschade.
De statuten en het huishoudelijk reglement van O.W.S.V. Aquavit kunt U op verzoek bij het Bestuur verkrijgen.

Men verklaart zich akkoord met bovenstaande tarieven en regels en meldt zich via het formulier bij O.W.S.V. Aquavit te Lelystad aan als lid. Betaling van contributie en dergelijke op IBAN NL56 INGB 000 226 2604 onder vermelding van Uw naam. O.W.S.V. Aquavit stuurt geen acceptgiro’s, maak s.v.p. een periodieke overschrijving per kwartaal aan!

Flessen vullen is uitsluitend voor onze leden.